Sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu, pihak Zull Design Autotronic turut menawarkan pelbagai kursus dan latihan yang lebih istimewa berbanding dengan kursus-kursus teknikal sebelum ini.

Kursus yang dibangunkan berdasarkan cara dan pemikiran masyarakat domestik sesuai diikuti kerana konsep dan pendekatan yang telah dibuktikan berjaya berdasarkan kajian selama lebih 20 tahun.

Kursus dan Latihan inilah yang sebenarnya telah melahirkan pengasasnya, En. Zulkifli Haron sebagai perekacipta yang kreatif dan inovatif.

Senarai Kursus 2011

Nama Kursus Syarat Kelayakan Hari Min
Pax
Harga PakeJ Perincian Kos Tambahan Peserta
(seorang)
Yuran Latihan Pentadbiran Bahan Gunapakai Sewa Alatan
Kursus Kreativiti dan
Inovasi Rekacipta
Fundamental Autotronics
Tanpa latarbelakang teknikal
5 10 RM 24 750 RM 11250
RM 3 750
RM 3 750 RM 6 000 RM 2 475

Kursus Kreativiti dan
Inovasi Rekacipta
Intermediate Autotronics

Sijil Fundamental Autotronics
5 10 RM 36 750 RM 18 750 RM 3 750 RM 6 750 RM 7 500 RM 3 675

Kursus Kreativiti dan
Inovasi Rekacipta
Advance Autotronics

Sijil Intermediate Autotronics
5 10 RM 44 250 RM 22 500 RM 3 750 RM 6 750 RM 11 250 RM 4 425

Kursus Membaikpulih Handphone

Tanpa latarbelakang teknikal
5 10 RM 37 000 RM 20 000 RM 3 750 RM 5 000 RM 8 250 RM 3 700

Kursus Pengawalan
Pneumatic + PLC

Dengan latarbelakang teknikal
5 10 RM 53 750 RM 25 000 RM 3 750 RM 10 000 RM 15 000 RM 5 375

Kursus Pengawalan
Sensor + PLC

Dengan latarbelakang teknikal
5 10 RM 46 750 RM 20 000 RM 3 750 RM 8 000 RM 15 000 RM 4 675

Kursus Programmable Logic Controller

Tanpa latarbelakang teknikal
5 10 RM 36 750 RM 18 750 RM 3 750 RM 6 750 RM 7 500 RM 3 675

Kursus Automation, Mechatronics
dan Robotics

Sijil Advance Autotronics
10 10 RM 83 750 RM 30 000 RM 3 750 RM2 0 000 RM 30 000 RM 8 375
Kursus Menyelenggara
dan Membaikpulih
Peralatan Elektrik Domestik

Tanpa latarbelakang teknikal
10 10 RM 58 750 RM 30 000 RM 3 750 RM 10 000 RM 15 000 RM 5 875

Kursus Sistem Surveillance

Dengan latarbelakang teknikal
5 10 RM 44 250 RM 22 500 RM 3 750 RM 6 750 RM 11 250 RM 4 425

Nota :

1. Penginapan dan makan minum turut disediakan pada kadar RM100.00 seorang sehari sekiranya kursus diadakan di Pusat Latihan Zull Design Autotronic.

2. Harga Pakej yang tertera adalah tetap untuk bilangan minima peserta seperti jadual di atas. Sekiranya bilangan peserta bertambah,
kadar akan bertambah mengikut purata bilangan peserta.

3. Bilangan maksima peserta adalah 20 orang.

Kepada yang berminat, sila hubungi pihak kami di talian 03-6092 1928 atau isi borang pertanyaan
untuk keterangan lanjut dan tempahan.