Maklumat Produk

Name: MARUKU atau PUTU MAYAM

Basic Material: 2 kg

Power / Supply :220-240VAC

Capacity: 2 kg

Videos