Maklumat Produk

Name: Mesin Cha Cha

Control: Automatik

Power / Supply :220-240VAC

Capacity: 2 kg / 45 minit

Videos


Demonstrasi Video 1

Video Demonstrasi Mesin Cha-Cha oleh Zulldesign.com.my